Aanmelden

Besluit u om uw kind bij ons kindcentrum aan te melden, dan zal de administratie van Ons Kindbureau de aanmelding verzorgen voor de opvang en het onderwijs. Voor plaatsing in de opvang geldt dat het kind minimaal 8 weken oud moet zijn en bij plaatsing in het peuterarrangement 2,5 jaar. Voor het onderwijs is de startleeftijd 4 jaar.

Wilt u uw kind aanmelden?

Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier.

Wij vragen u om uw kindje al zo vroeg mogelijk aan te melden dit in verband met de grote vraag naar een plaatsje binnen ons kindcentrum.
Heeft u vragen over de aanmelding van uw kind dan kunt u contact opnemen met Ons Kindbureau.

Plaatsings-aannamebeleid kindcentrum de Sprong

Een van de uitgangspunten van een kindcentrum is het bevorderen van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen 0-13. We willen dan ook graag de kinderen plaatsen voor de gehele periode van opvang en onderwijs. De capaciteit van de groepen beperkt het onbegrensd aannemen van kinderen.
Klik hier voor het plaatsings-aannamebeleid van de Sprong