Interne contactpersonen

Intern contactpersoon

Vanaf dit schooljaar zijn Cathelijne en Femke de intern contactpersonen van het Kindcentrum.

Wat houdt dit in? Voor klachten moet er in het Kindcentrum iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker, de intern begeleider of de directie.

Sommige klachten liggen heel gevoelig zoals racisme, discriminatie, pesten, en seksueel geweld. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de intern contactpersoon. Ouders en kinderen kunnen bij hen terecht om (vertrouwelijk) een gesprek aan te gaan als ze denken dat er sprake is van bovengenoemd machtsmisbruik. Zij luisteren, geven advies en proberen samen met de klager tot een oplossing te komen. Zij doen niet aan waarheidsvinding.

Voor zorg- en gedragsvragen, bij ingrijpende gebeurtenissen en klachten of meldingen van grensoverschrijdend gedrag, kunt u tijdens kantoortijden terecht op een centraal nummer: 088 368 67 59. Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantoortijdencontact opnemen via het telefoonnummer: 088 368 68 13. Dit zijn telefoonnummers die vanuit de GGD komen.

Bij alle kinderen en medewerkers is bekend wie de intern contactpersonen zijn.

In de school hangen posters met de foto’s van Cathelijne en Femke zodat iedereen weet wanneer zij te bereiken zijn.

Bij de balie liggen hierover folders ter inzage (je kunt ze niet meenemen).