Ouders

Oudercontacten zijn belangrijk. Als het om ontwikkeling, opvoeding en onderwijs gaat, hebben school en ouders gedeelde verantwoordelijkheden en zijn ze elkaars partners. Op de Sprong willen we ouders als educatieve partners van het kindcentrum zien. 

Wat zijn onze doelen als het gaat om educatief partnerschap:

  • Pedagogisch doel is gericht op: het realiseren van enige afstemming in opvoedend denken en handelen c.q in de benadering naar kinderen, thuis en in het kindcentrum. 
  • Organisatorisch doel is gericht op: het optimaliseren van het reilen en zeilen van het kindcentrum als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders. 
  • Democratisch doel is gericht op: het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met het kindcentrum en het afleggen van verantwoording door het kindcentrum over haar werk aan de ouders. 

Het zal duidelijk zijn dat beleid nodig is om educatief partnerschap te verankeren in de cultuur, structuur en werkprocessen van het kindcentrum. Komende jaren zal dit verder vorm gaan krijgen, educatief partnerschap met ouders is een aspect van ons integrale beleid. 

Ouderactiviteiten