KCC (Kindcentrumcommissie)

 

Kindcentrum de Sprong is een integraal kindcentrum.

Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0-13 jaar.

Het eigen karakter vraagt ook om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.

Kindcentrum de Sprong kiest vanuit deze ontwikkeling voor een KindCentrumCommissie construct

, waar op projectmatige basis de belangen van alle kinderen van 0-13 worden behartigd.

 

De methode van projectmatig werken

Als organisatie hebben we bewust gekozen voor een projectmatige aanpak om integrale kwesties/ problemen vanuit gezamenlijkheid/ partnerschap aan te pakken.

Dit stelt ons in staat om de beschikbare kennis en kwaliteit van mensen uit verschillende delen van de organisatie samen te brengen (effectief inzetten beschikbare menskracht, vergroten ouderbetrokkenheid)

Resultaat, einddatum en budget liggen vast: mensen weten waarvoor ze werken en dit blijkt heel motiverend te zijn (gemotiveerde beroepskrachten en ouders).

Actief meedenken en doen?

Dat kan!

Integrale kwesties worden via de nieuwsbrief gedeeld met jullie als ouders.

Heb je feeling met de kwestie, bezit je over expertise hierin én zie je kansen voor verbetering?

Sluit dan aan!

Op projectmatige basis behartig je de belangen van álle kinderen 0-13.