Medezeggenschapsraad

3 leerkrachten:
- Laura van Oort - Stijn Kooijman - Judith Schouten

3 ouders:
- Ruud Cuppé (voorzitter) - Anouk Schipper - Jorg Versantvoort (penningmeester)

 

Jaarverslag

MR Jaarplanning 2017/2018

Agenda's

28 maart 2018

8 mei 2018

Notulen 

8 mei 2018

28 maart 2018

31 januari 2018

27 november 2017

27 september 2017