Medezeggenschapsraad

Geachte belangstellende, 

Iedere school heeft een MR. Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Via de MR praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

MR leden van KC de Sprong voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

 

3 leerkrachten:

- Laura van Oort 

- Stijn Kooijman

- Judith Schouten

 

3 ouders:

- Ruud Cuppé (voorzitter) 

- Koen Elemans

- Jorg Versantvoort (penningmeester)

 

Jaarverslag

MR Jaarplanning 2017/2018

Agenda's

 

Notulen 

8 mei 2018

28 maart 2018

31 januari 2018

27 november 2017

27 september 2017