Oudercommissie opvang

De oudercommissie (OC)  bestaat uit ouders die een kind in de opvang hebben. De commissie bespreekt allerlei (beleids)ontwikkelingen en geeft hierover advies aan de manager kinderopvang.

De oudercommissie bestaat uit ouders van de opvang 0-4 en ouders van de buitenschoolse opvang.

Ledenoudercommissie opvang 0-13:

Voorzitter     Joris Roefs

Secretaris     Carlijn van Rossum – Van Deursen

Leden             Kim Passon, Damon Visser, Geertje Hilberink

Wat doen we

Toezien op zaken die betrekking hebben op:

  • Kwaliteit van de opvang
  • Beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • Spel- en ontwikkelactiviteiten
  • Het bevorderen van het contact tussen ouders en het kindcentrum
  • Het doen van voorstellen voor verbetering van de gang van zaken op kindcentrum
  • Het organiseren van en assisteren bij diverse activiteiten 
Behandelde onderwerpen
  • Leidster/Kind ratio
  • Advies over PR en website
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Dag van de beroepskracht
Wil je meedoen, dit houdt het in

+/- 5 vergaderingen per jaar met KC de Sprong.

Overige activiteiten verdeeld in de commissie.

Gemiddeld 1 uur per week.

 


 

 

Vragen?

U kunt ons bereiken via; ocdesprong@gmail.com

 

Reglementen

Reglementen OC kc de Sprong