Visie

De Sprong is een kleinschalig kindcentrum waar kinderen gestimuleerd worden hun talenten te benutten en de grenzen van hun mogelijkheden te verkennen.

Kindcentrum de Sprong biedt een veilige speel-leeromgeving gericht op kinderen van 0-13 jaar.  Alle medewerkers bieden een veilige, taalrijke en stimulerende omgeving voor kinderen. Wij laten ons inspireren door te werken op een ontwikkelingsgerichte manier. Ontwikkelingsgericht werken kent 2 pijlers:

Welbevinden en Betrokkenheid.

Welbevinden kan worden omschreven als een algemene positieve toestand waarin kinderen verkeren. Alledaagse uitdrukkingen als " lekker in je vel zitten" of " je prettig en op je gemak voelen" geven aan dit gevoel uiting.

Kenmerken:

een open, nieuwsgierige, levenslustige, tevreden, ontspannen en evenwichtige houding vol zelfvertrouwen.

Betrokkenheid uit zich als een kind zich intens op een activiteit concentreert en met echte belangstelling en een hoge mate van geboeidheid opgaat in de activiteit. Dit gebeurt als de activiteit betekenis heeft voor het kind. De activiteit moet uitdagend maar ook veilig genoeg zijn. Hij moet voldoen aan datgene waar het kind behoefte aan heeft.

De Sprong ziet zich als het bruisend hart van waaruit de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en richting gegeven.

Sport en bewegen staat op de Sprong centraal, alle kinderen krijgen maximaal kans hun talenten op dit gebied te exploreren en tot verdere ontwikkeling te brengen.

Twee pijlers:

Welbevinden

 

 

Betrokkenheid