De uitgangspunten

Ontwikkelingsgericht werken

Op de Sprong werken we volgens de basisprincipes van ontwikkelingsgericht werken, dat wil zeggen dat we kinderen helpen bij wat ze met onze hulp wél kunnen, maar nog niet alleen. Door interessante ervaringen met kinderen samen te doen, te delen en samen te ontdekken, maken kinderen zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen, dit noemen we de zone van naaste en actuele ontwikkeling. We helpen kinderen steeds een stapje verder. Ontwikkelingsgericht werken is gericht op de continue ontwikkeling van het kind. Deze manier van leren draait niet alleen om het opdoen van kennis maar ook om het ontwikkelen van taal, het proces om tot resultaat te komen, te onderzoeken. bronnen te raadplegen, verslagen te maken en met elkaar te overleggen.

Om op deze manier te werken worden de talenten van kinderen ontwikkeld en krijgt elk kind ruimte om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen.

Vygotsky een russische psycholoog en filosoof is de grondlegger van de cultuurhistorische theorie van menselijke ontwikkeling waarin ontwikkelingsgericht werken is geworteld.

De ontwikkelgebieden

In elke fase van zijn ontwikkeling heeft het kind weer andere behoeften en interesses en leert het kind een aantal nieuwe dingen.

Ontwikkelingsgericht werken richt zich op 6 ontwikkelgebieden/aandachtsgebieden:

►ontwikkeling van zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn, uw kind verkent de omgeving en ontdekt nieuwe mogelijkheden.
►sociaal-emotionele ontwikkeling, uw kind leert omgaan met anderen en met zijn eigen emoties.
►spelontwikkeling. Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens een rollenspel oefent uw kind met gedrag en rollen die hij later gaat vervullen bijvoorbeeld zorgzaam zijn voor anderen.
►taalontwikkeling. Taal speelt een grote rol in ons leven. Door middel van taal kan uw kind ook zijn gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen.
►grove en fijne motorische ontwikkeling. Dit betreft de manier van bewegen.
►cognitieve ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van het denken en opdoen van kennis. Kinderen leren constant nieuwe dingen.

Wat zijn de basiskenmerken van ontwikkelingsgericht werken?

kinderen moeten emotioneel vrij zijn: een kind dat door emoties belemmerd wordt, wordt ook belemmerd in de totale ontwikkeling. 
Zelfvertrouwen: als je vertrouwen in jezelf en in je omgeving hebt, durf je ook meer aan.
Nieuwsgierigheid: om nieuwe zaken te leren, te ontdekken, te ervaren moet je willen weten wat er nog meer is, hoe het werkt hoe het in elkaar zit.

Thema's

Binnen het ontwikkelingsgericht werken staan thema's centraal. Kindcentrumbreed werken we gedurende een periode van 6 tot 8 weken aan hetzelfde thema. We koppelen de thema's aan de " echte wereld"  We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan een fabriek of halen de echte wereld het kindcentrum binnen. Het zijn thema's uit de sociaal-culturele werkelijkheid van het kind, waarmee kinderen de wereld om zich heen verkennen. Rond het thema worden verschillende activiteiten aangeboden waaruit kinderen kunnen kiezen.

Spelactiviteiten en onderzoek zijn de leidende activiteiten.

Waaraan zien we dat kinderen ontwikkelingsgericht werken/leren?

Kinderen werken/spelen alleen, samen of in een groepje.
Kinderen zijn betrokken en nemen initiatieven.
Kinderen zijn nieuwsgierig en voelen zich veilig in het kindcentrum.
Kinderen werken/spelen aan uitdagende opdrachten.
Kinderen hebben zelfvertrouwen.
Oudere kinderen maken eigen leervragen en stellen een plan op om op deze vragen beantwoord te krijgen.
Kinderen hebben inzicht in hun sterke en minder sterke punten.
Kinderen reflecteren op activiteiten die ze hebben gedaan.
Kinderen presenteren hun werk aan andere kinderen en de ouders.

Wat vraagt dit van de medewerkers?

Medewerkers hebben een onderzoekende, betrokken en reflectieve attitude. In het vormgeven van het aanbod zorgen zij ervoor dat zij hun handelen verbinden aan de kenmerken en uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht werken.

Wat vraagt dit van ouders?

Een grote betrokkenheid. We willen graag dat ouders binnen lopen, meehelpen en hun talenten inzetten.

 

We doen het samen!

Voor een optimale ontwikkeling van jullie kinderen is een goede relatie tussen ouders en school heel belangrijk. We hebben elkaar hard nodig.