Profilering

Kindcentrum de Sprong profileert zich op het gebied van sport en bewegen.

Wij doen dat op de volgende gebieden:

  • zorg en zorgverbreding voor de kinderen:
  • zorg en zorgverbreding niet alleen voor de getalenteerde kinderen maar ook voor kinderen met achterstanden op het gebied van bewegen en sport
  • schoolsportactiviteiten: structureel zijn er schoolsportactiviteiten voor alle leerlingen
  • participatie en betrokkenheid: er is een samenwerking van het managementteam, medewerkers  en ouders voor het totale programma van bewegen en sport, maar ook een betrokkenheid van het kindcentrum bij sportstimuleringsprojecten
  • gezondheid en welbevinden: structureel wordt er aandacht besteed aan thema’s rond bewegen en gezondheid en is er aandacht voor een actieve en gezonde leefstijl
  • maatschappelijke betrokkenheid: in het kindcentrum is er aandacht voor bijvoorbeeld sponsorlopen voor goede doelen of andere lokale of landelijke initiatieven
  • de directie ondersteunt het bewegingsonderwijs en sport vanuit een missie of onderwijskundige visie
  • de directie vertaalt deze visie ook in het taakbeleid naar het personeel en geeft kaders aan om een sportactief  kindcentrum te kunnen zijn.

Sport en bewegen