Wat is een kindcentrum?

Eén visie en één concept.

Een integraal kindcentrum is een plek waar professionals samen werken vanuit één missie, één visie en één concept.

Alle professionals vormen samen één team. Samen zorgen we ervoor dat de opvang en het onderwijs op elkaar zijn afgestemd. De overgang van opvang naar onderwijs voor zowel kinderen als voor ouders wordt zo klein mogelijk gemaakt.

Kindcentrum de Sprong biedt een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Tussen aanvang- en sluitingstijden kunnen ouders en kinderen van meerdere voorzieningen gebruik maken.

 Het aanbod op kindcentrum de Sprong bestaat uit:
· Kinderdagopvang 0-4
· Onderwijs
· Buitenschoolse opvang