De organisatie van de Sprong

Organisatie

Kindcentrum de Sprong werkt in de praktijk als één organisatie met één directie, één missie, één visie en één doorgaande lijn onder aansturing van één team van professionals.

Juridisch werken we op dit moment nog vanuit de eigen achtergrond: onderwijs ressorteert onder Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, ATO-scholenkring. Opvang ressorteert onder Stichting de Witte Wielen/ Onskindbureau.

Onskindbureau is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang en de financiele afwikkeling hiervan. Ouders sluiten met Onskindbureau een zakelijk contract af. Deze zakelijke informatie kunt u terugvinden op de website

https://www.onskindbureau.nl/

Inhoudelijk zijn alle bevoegdheden gedelegeerd aan de algemeen directeur van het kindcentrum, deze wordt bijgestaan door de manager kinderopvang en de manager onderwijsinhoud en organisatie. Tezamen vormen zij het managementteam van het kindcentrum.

Vanuit onze visie werken we met heterogene groepen,  kinderen kunnen op deze manier van en met elkaar leren en ontdekken. We streven ernaar om de kinderen van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te laten samenwerken en elkaar te laten ontmoeten.

 

Bibliotheek