Klachten

Binnen kc de Sprong nemen we klachten van ouders serieus, we zien klachten als verbeterpunten. Met al uw opmerkingen kunt u in eerste instantie terecht bij de beroepskrachten van de groep. 

Indien u samen niet tot een oplossing kunt komen, kunt u zich richten tot de directeur van het kindcentrum en/ of de unitleider.