10-uurtje, lunch en traktatie

Op de Sprong willen we een actief beleid voeren mbt bewegen en gezond eetgedrag op school.

De medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij dit beleid. Dit heeft geleid tot een protocol “ 10-uurtje, lunch en traktaties” De afspraken welke we hebben gemaakt op de Sprong gelden voor iedereen dus ook voor ouders en leerkrachten

Protocol

Klik hier om het beleid mbt het 10-uurtje te downloaden. 

Enkele suggesties: