Veiligheidsbeleid

Op de Sprong hebben we veiligheid opgesplitst in 3 deelgebieden:

1. Veiligheid en omgang omgangsregels, pesten, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie.

2. Veiligheid in en om het gebouw verkeersveiligheid, toegang tot het pand, nooduitgangen, buitenterrein, calamiteitenplan, gezondheid.

3. Veiligheid en ICT internet, mobiele telefoon, video foto opname  

Protocol

klik hier voor pestprotocol (concept)

klik hier voor protocol communicatie w.o. social media