Basissprong

Ontwikkelingsgericht werken is ontstaan in de onderbouw.

In de onderbouw neemt spel bij ontwikkelingsgericht onderwijs een centrale plaats in, want spelen is leren. Het meest leren kinderen van spelen als je het spel ondersteunt, kinderen uitlokt om verder te denken, ze op ideeën brengt, maar wel voortbouwend op waar de kinderen zelf mee bezig zijn.
Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt erg veel gebruik van rollenspel. Zowel tijdens het rollenspel als bij de voorbereiding vinden voortdurend interacties plaats en daar leren kinderen van. De interactie tussen kinderen van verschillend ontwikkelingsniveau en interacties met de leerkracht helpen het kind verder in zijn ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling kan hier spelenderwijs worden aangesproken. De nadruk ligt daarom ook op gezamenlijke leeractiviteiten in kleine groepjes waaraan kinderen van een verschillend niveau deelnemen.

OGO werkt vanuit de 4B’s:
bedoeling
betekenisvol
bemiddelende rol van de leerkracht
betrokkenheid

Bij het aanbod van leeractiviteiten moet de leerkracht vooraf nadenken over:

►bedoelingen; een balans zoeken tussen de eigen ideeën van kinderen en de doelen van de leerkracht

►betekenisvol; wat vinden kinderen interessant en wat heeft relatie met het dagelijkse leven waardoor ze gemotiveerd worden om te leren

►bemiddelende rol van de leerkracht; een balans zoeken tussen leiden, begeleiden en loslaten

►betrokkenheid; de leerkracht zoekt de ingang van het kind om zijn betrokkenheid te vergoten waardoor het kind vaardigheden ontwikkelt en kennis tot zich kan nemen.

De bemiddelende rol van de leerkracht is uiterst belangrijk. De kinderen krijgen ruimte om eigen initiatieven te nemen en eigen ideeën in te brengen  waardoor ze meer betrokken zijn. Hierdoor krijgen de activiteiten betekenis voor hen. De leerkracht zorgt ervoor dat de doelen aan bod komen (bedoelingen) .

Dit alles moet in evenwicht ZIJN.