VVTO

Such Fun with English!

Vroeg vreemde talenonderwijs staat al enkele jaren zeer in de belangstelling. Het is bekend dat juist voor het zevende levensjaar kinderen zonder enige moeite een tweede taal kunnen verwerven, met een welhaast perfecte uitspraak en zinsbouw. Landelijk kiest 68% van de scholen ervoor om in groep 7 te beginnen met Engels, 17% van de scholen begint in groep 5 of 6 en 15% begint al in groep 1. Er wordt veel onderzoek verricht naar de effecten van dit vroeg vreemde talenonderwijs. Eerste voorzichtige gegevens laten zien dat het niveau van het Engels van de leerlingen flink groeit, terwijl het niveau van hun Nederlands of andere moedertaal gelijk op gaat met dat van leerlingen die geen Engels krijgen.

Door het platform Onderwijs 2032 zijn positieve aanbevelingen gedaan om vanaf groep 1 al met Engels te beginnen en om internationalisering een grotere plaats in het curriculum te geven. Dat klinkt ons op De Sprong, waar Engels al jaren op het rooster staat, als muziek in de oren

Early English at De Sprong!

 

Op KC De Sprong leren al onze leerlingen Engels in groep 1 tot en met 8.

In 2017-2018 wordt op KC De Sprong voor het zesde jaar Engels gegeven door de (near) native speakers van Such Fun! Dit jaar zijn dat Louise Ingoldby van de universiteit van Nottingham en Jade Metcalfe van de universiteit van Sheffield. Zij studeren Nederlands en zijn een half jaar in Nederland in het kader van hun Third Year Abroad. Sanne Cobussen, Nina Toonen en Isa Dales studeren aan de tweetalige lerarenopleiding (voor VO) van de HAN. Louise Bevan volgt de opleiding tot VVTO-specialist in Utrecht, werkt als vakleerkracht Engels voor de ATO en als groepsleerkracht op KC De Hobbit.

Such Fun! is een initiatief van Yvonne Scherphof die als bovenschools specialist Vroeg Vreemde Talen Onderwijs voor ATO-scholenkring op een 11 tal scholen het programma en de lessen ontwikkelde. Het programma won in 2014 het Europees Talenlabel voor innovatief taalonderwijs en in 2015 de Orange Carpet Award. Er worden in alle klassen wekelijks lessen van 30-45 minuten verzorgd (geheel in het Engels) en in kleine groepjes wordt gewerkt aan extra hands activities in het Engels. Ook vindt professionalisering van het team plaats tijdens Time for Tea bijeenkomsten waarbij we allen Daarnaast verzorgen studenten uit Canterbury met het Such Fun team een Engels  toneelstuk voor de onderbouw en is er een taaldorp voor de leerlingen in de bovenbouw. Afgelopen jaar was dat de London Fair.  Meer info ziet u op www.suchfun.nl, op facebook op www.facebook.com/suchfunenglish/ (algemeen),  Early English & Friends met de verhalen en liedjes uit de onderbouw en op Twitter @SuchFunDB

Coördinator voor Engels op onze school is Steffie Brouwer, die binnenkort de opleiding tot VVTO-specialist aan de Hogeschool Utrecht afrond.

 

Wilt u op de hoogte blijven over Engels op onze school? Kijk dan op www.suchfun.nl of like de facebookpagina's  

https://www.facebook.com/Early-English-friends-1437573843128362/  en https://www.facebook.com/suchfunenglish/?fref=ts
 

Engelse les