Hoe volgen wij de kinderen?

Kinderen kunnen tijdens hun kindcentrumloopbaan tegen allerlei problemen aanlopen.

Dat kunnen problemen zijn m.b.t. het leren, maar kunnen even goed liggen op lichamelijk, sociaal of emotioneel terrein.

In het kader van Passend Onderwijs maakt ons kindcentrum deel uit van een samenwerkingsverband. Binnen dat samenwerkingsverband hebben we te maken met een zorgplan.

Net als in dat zorgplan onderscheiden wij ook zorg op drie niveaus:

  • Basisondersteuning;
  • Extra ondersteuning door het kindcentrum
  • Extra ondersteuning door toegevoegde expertise

Extra zorg in de groep

Sinds de wet van passend onderwijs (2014) zijn we als kindcentrum verplicht om aan elk kind passend onderwijs te geven. Binnen onze zorgroute onderscheiden we 4 zorgstappen die we stap voor stap doorlopen:

  • Algemene zorg
  • Extra zorg
  • Specifieke zorg
  • Specifieke zorg met externen

Voor u als ouders is de medewerker van de groep de gesprekspartner m.b.t. uw kind. Hij of zij zal u benaderen als dat nodig is. Maar schroomt u niet om zelf initiatief te nemen voor een gesprek met de medewerker als u merkt dat het niet goed gaat met uw kind en u het idee hebt dat de medewerker daar onvoldoende aandacht voor heeft.

Extra zorg in het kindcentrum.

De medewerker wil soms graag de mening van collega’s weten. Hij of zij kan het kind dan inbrengen in de leerlingbespreking. Dit is een bespreking tussen de medewerker en IB’er.

Van ieder kind dat besproken is, houden we een zorgdossier bij. In de leerlingbespreking proberen we samen te komen tot adviezen voor de betreffende medewerker. Deze medewerker vertaalt de adviezen tot een plan van aanpak. Dat plan dient als leidraad in de groep en zal met u worden besproken.

Ook hier worden weer adviezen gegeven en teruggekoppeld naar de medewerker, of het besluit genomen dat we een nader onderzoek willen doen. Dit kan door één van de leden van het zorgteam of door een externe specialist.

Extra zorg buiten het kindcentrum.

Soms gaan de problemen van kinderen de mogelijkheden van het kindcentrum te boven. We roepen dan met uw toestemming de hulp in van externe specialisten, zoals het samenwerkingsverband: http://www.de-meierij.nl/ of er wordt een kindbespreking ingepland.

Als we lichamelijke oorzaken vermoeden zullen we u vragen met het kind eens naar de huisarts, schoolarts, fysiotherapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige, opvoedingswinkel of specialist te gaan.