BSO Hinkstapsprong

Welkom op de buitenschoolse opvang!

Bij BSO de Sprong verzorgen we verantwoorde, veilige, vertrouwde en ontwikkelingsgerichte kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, waarbij opvang wordt geboden vóór of ná de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.

Kc de Sprong voert een beleid op risico, veiligheid en gezondheid, waaronder de risico inventarisatie (RI&E) , zodat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het inspectierapport is te vinden op de website en ligt ook ter inzage voor ouders op het kindcentrum.

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. We vangen de kinderen op in groepen van  20 of 24 kinderen per leeftijdscategorie. Er wordt één gekwalificeerde beroepskracht ingezet op 10 of 12 kinderen.

De werkwijze van BSO de Sprong

BSO de Sprong streeft ernaar een leergemeenschap te zijn voor kinderen, beroepskrachten en ouders. Deze 3 deelnemers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen rechten en verantwoordelijkheden in het ontwikkelingsproces van de kinderen.

We geven de ruimte voor de eigenheid van elk kind en creëren situaties binnen het kindcentrum die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig, veilig en geborgen voelen. Goed contact met de ouders/verzorgers is hierbij van essentieel belang.

Basisgroepen

Er wordt met ouders tijdens een gesprek gecommuniceerd in welke basisgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten bij deze groep horen. De beroepskrachten zijn hét aanspreekpunt voor de ouders van het kind. Er vindt dagelijks een informatieoverdracht plaats tussen ouders en de beroepskrachten.

Er zijn nu vijf basisgroepen. 3 onderbouw groepen met ieder met een  capaciteit van 20 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. 2 bovenbouw groepen met ieder een capaciteit van 24 kinderen met 2 vaste pedagogisch medewerkers bij de bovenbouw. Niet op alle dagen zijn alle basisgroepen open. 

Groep geel is alleen op dinsdag geopend omdat op deze dag het kindaantal hoger is.

Op woensdag en vrijdag zijn groep roze en oranje samengevoegd bij Hikstapsprong roze

Op dinsdag zijn groep geel en oranje samengevoegd bij Hikstapsprong oranje.

Op woensdag zijn groep groen en blauw samengevoegd bij Hikstapsprong blauw.

Er zijn drie onderbouwgroepen:

Hinkstapsprong Geel 4 tot 7 jarigen
Hinkstapsprong Roze 4 tot 7 jarigen
Hinkstapsprong Oranje 4 tot 7 jarigen

Er zijn twee bovenbouwgroepen:

Hinkstapsprong Groen 7 tot 13 jarigen
Hinkstapsprong Blauw 7 tot 13 jarigen

Elke basisgroep heeft een eigen ruimte, sfeervol en gestructureerd ingericht. Zo hebben de kinderen een prettige eigen plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, samen spelen, deelnemen aan georganiseerde activiteiten en/of zelf invulling geven aan hun vrije tijd.

Voor de georganiseerde activiteiten maken we ook gebruik van het podium, de speelzaal en de omgeving van de BSO. Denk bv. aan de Speelberg en de Honkbalvelden De Gryphons.

Vakantieopvang

Ook in de vakantieweken is het mogelijk dat er opvang voor uw kind is. We zijn dan open van 7.30 tot 18.30. U sluit voor de opvang in de vakantieweken een apart contract af.

Voor de kinderen is er tijdens vakantieweken een gevarieerd en uitdagend programma.

 

 

Contact

Onze groepen zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 13.30-18.30 uur

Hinkstapsprong  073-8511164    

                               073-8511165                                                                                                                                   

 

 

Aanbod

Aanbod buitenschoolse opvang 4-13 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden per dagdeel met een minimum van 1 dagdeel per week.

Voorschoolse opvang: 7.30 tot 8.30 
Naschoolse opvang, lange middag 14.00-tot 18.30 
Naschoolse opvang, korte middag 14.00-tot 17.00 
Extra opvang zie procedure extra opvang 
Flexibele opvang lange middag/vso even-oneven weken 
Flexibele opvang korte middag even-oneven weken 

Aanbod vakantie opvang 4-13 jaar 12 weken 

Voor de 12 vakantieweken met uitzondering van de feestdagen. Dit kan afgenomen worden voor hele dagen of verlengde ochtenden (i.v.m activiteiten geen halve dagopvang mogelijk) en hiervoor is geen minimum per kalenderjaar. Deze dagen worden 8 tot 6 weken voor een schoolvakantie digitaal vastgelegd m.b.v. het standaardformulier vakantieopvang BSO. De vakantieopvang wordt voor het hele jaar per maand gemiddeld en gefactureerd. 

Hele dag: 7.30-18.30 
Verlengde ochtend: 7.30-14.30