Kikkersprong

Welkom op de dagopvang!

Dagopvang de Sprong verzorgt verantwoorde, veilige, vertrouwde en ontwikkelingsgerichte kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Kc de Sprong voert een beleid op risico, veiligheid en gezondheid, waaronder de risico inventarisatie (RI&E), zodat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het inspectierapport is te vinden op de website en ligt ook ter inzage voor ouders op het kindcentrum.

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. We vangen de kinderen op in groepen van maximaal 12 baby's en 16 peuters per leeftijdscategorie. Er wordt één gekwalificeerde beroepskracht ingezet op 3 of 4 baby's. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Bij de peuters is dit één gekwalificeerde beroepskracht op 8 peuters.

De werkwijze van dagopvang de Sprong

De dagopvang streeft ernaar een leergemeenschap te zijn voor kinderen, beroepskrachten en ouders. Deze 3 deelnemers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen rechten en verantwoordelijkheden in het ontwikkelingsproces van de kinderen.

We geven de ruimte voor de eigenheid van elk kind en creëren situaties binnen het kindcentrum die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig, veilig en geborgen voelen. Goed contact met de ouders/verzorgers is hierbij van essentieel belang.

Basisgroepen

De Kikkersprong. De dagopvang heeft een eigen compartiment met een speel/leerplein. Hier bevinden zich 2 peutergroepen en 2 babygroepen.

  • Kikkersprong Roze/ Geel met plaats voor 12 baby’s van 0-2 jaar
  • Kikkersprong Groen en Kikkersprong Blauw met ieder plaats voor 16 kinderen van 2-4 jaar.

De babygroep en de peutergroepen werken onderling nauw samen en ondernemen ook activiteiten op het speel/ leerplein en in de speelzaal.

Buiten spelen de peuters samen met de kleuters op het grote uitdagende buitenterrein. Hier zijn een zandbak en een waterkraantje en ook grote speeltoestellen waarop geklommen kan worden. Er is volop ruimte om te fietsen en te rennen.

De baby's hebben hun eigen babytuin met een zandbak en een stukje gras waar ze, ongestoord door de grotere kinderen, buiten bezig kunnen zijn.

Er worden zowel binnen als buiten leeftijdsspecifieke activiteiten aangebonden.

Contact

Onze groepen zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 07.30-18.30 uur

Kikkersprong blauw  073-8511161

Kikkersprong roze     073-8511162

Kikkersprong groen   073-8511163

 

Aanbod

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 52 weken: 
52 weken per jaar open, met uitzondering van de feestdagen en extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen met een minimum van 1 dagdeel per week.

Hele dag 7.30 tot 18.30 uur
Verlengde ochtend 7.30 tot 14.30 uur
Ochtend: 7.30 tot 13.00 5,5 uur
Middag: 13.00 tot 18.30 5,5 uur 

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 46 weken
46 weken per jaar open, met uitzondering van 2 weken kerstvakantie en de middelste 4 weken van de zomervakantie, de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen met een minimum van 1 dagdeel per week.

Hele dag 7.30 tot 18.30 uur
Verlengde ochtend 7.30 tot 14.30 uur
Ochtend: 7.30 tot 13.00 5,5 uur
Middag: 13.00 tot 18.30 5,5 uur 

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 40 weken: 
Voor de 40 schoolweken met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. 
Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen met een minimum van 1 dagdeel per week.

Hele dag 7.30 tot 18.30 uur
Verlengde ochtend 7.30 tot 14.30 uur
Ochtend: 7.30 tot 13.00 5,5 uur
Middag: 13.00 tot 18.30 5,5 uur 

Aanbod Peuterarrangement 2,5-4 jaar 40 weken: 
Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden in een combinatie van 2 dagdelen van 3,5 uur.

Ochtend: 8.30 tot 12.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                  Middag: 14.00 tot 17.30 uur