Activiteitencommissie KC De Sprong

20-09-2018

Fijn dat u een kijkje neemt bij de informatie van en over de Activiteitencommissie van KC de Sprong (voorheen genaamd Ouderraad) 
De AC is een team van enthousiaste welwillende ouders, dat er samen met de leerkrachten en met de hulp van alle ouders of verzorgers elk jaar opnieuw voor zorgt dat de activiteiten die los van het lesprogramma staan, de “vieringen”, worden georganiseerd en uitgevoerd.
 
De jaarlijkse activiteiten zijn:
Sinterklaas (maandag 4 december 2018)
Kerst (donderdag 20 december 2018)
Carnaval (vrijdag 18 februari 2019)
Koningsspelen/Sponsorloop/Mini Roparun (vrijdag 12 april 2019)
Wandel3daagse (organisatie SJV, de Sprong zorgt ook voor een standje onderweg, woensdag 22-vrijdag 24 mei 2019)
Schoolreis (NTB)
Sportdag (NTB)
 
Taken
 
Wat wij in feite doen is de spreekwoordelijke kar trekken bij de organisatie vooraf en op de dag van de viering zelf. Daarvoor creëren wij werkgroepen, waarvoor we hulp van ouders nodig hebben. Met de werkgroepen geven we de viering vorm. Voor de uitvoering op de dag zelf hebben wij ook altijd uw hulp nodig. Voor sommige vieringen, zoals Sint, kerst en carnaval versieren wij de school, om het extra gezellig en sfeervol te maken voor de kinderen. Zodra wij voor de komende vieringen data voor het versieren hebben, zetten wij die ook op de digitale schoolkalender.
 
Uw rol
De vieringen op school kunnen alleen bestaan met de hulp van u als ouder. Wij hopen dan ook van harte dat u ook dit jaar weer een of meerdere keren tijd kunt en wilt vrijmaken om bij de vieringen te helpen. Zet de hiervoor genoemde data alvast in uw agenda, dan kunt u ze niet vergeten.
 
Kosten
Voor het bekostigen van de vieringen vraagt de school u een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is 20 euro per kind. De school heeft hier zelf geen budget voor en de uitvoering van de vieringen is dus volledig afhankelijk van uw bijdrage. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk, doch dringend om de bijdrage ook dit jaar weer tijdig te voldoen. In september wordt hieromtrent een brief verstuurd.  Deze ouderbijdrage staat los van het schoolreisje. Wij proberen het schoolreis budget ook rond de 20 euro te houden.
 
 
Vergaderingen
De AC vergadert vijf keer per jaar. De vergaderingen staan gepland op de volgende data om 20.00 uur:

4 september 2018
31 oktober 2018
30 januari 2019
27 maart 2019
28 mei 2019

 
Als u interesse heeft in de AC kunt u gerust eens een vergadering bijwonen.
 
Wij hebben een eigen emailadres: ackcdesprong@gmail.com. Voor vragen of opmerkingen, maar ook voor complimenten en suggesties, kunt u ons via dat emailadres bereiken.
 
Dit schooljaar bestaat de AC uit de volgende leden:

Léonie Caris (voorzitter)
Marike Mostard (secretaris)
Babette Cuppé (penningmeester)
Chantal Heinrichs (webmaster)
Kim van Kapel
Yvonne Herber
Sonja Verhoeven
Vacant (1 nieuw AC lid nodig)
Henni Rensen (afgevaardigde van de school)
Cherie Sukel (afgevaardigde van de school)
Jasper Kunst (afgevaardigde van de school)