Social Schools 3.0

20-09-2018

Vanaf de start van schooljaar 2018- 2019 is onze nieuwe kindcentrumapp operationeel. Bijna 100% van de ouders is aangesloten op de nieuwe app. Het intekenen voor de ouder-kind gesprekken hebben we via nieuwe app gedaan. Het intekenen is succesvol verlopen, zodat we definitief af zijn van de 'run' op de papieren intekenlijsten in de centrale hal.