Groep 3-4

 

Zin in lezen!
Leesonderwijs in groep 3-4

Bij het leesonderwijs volgens de aanpak van Zin in lezen! proberen de leerkrachten kinderen spelenderwijs enthousiast te maken voor een verhaal of tekst. Vandaaruit gaan ze oefenen met lezen en schrijven. Zo wordt lezen meer dan een op zichzelf staande vaardigheid. De kinderen ervaren dat lezen een manier is om een verhaal van een ander te verbinden aan hun eigen verhaal. Dit brengt ze verder in hun eigen ideeënwereld. Bij de start van het thema bieden we veel verschillende soorten boeken aan. Op welk niveau de kinderen ook binnenkomen (lezend, met een geringe letterkennis of geen letterkennis), de boeken prikkelen hen om meer te willen weten en vragen te stellen.

Lees ook hoe wij leesonderwijs geven in groep 1-2