Groep 7-8

 

Daily mile

De Daily Mile is een eenvoudig en effectief concept, Dagelijks onderbreken we met de kinderen de dag 15 minuutjes om buiten een rondje te rennen, joggen of wandelen. De impact hiervan is enorm, niet alleen de conditie van de kinderen, maar ook het concentratieniveau, stemming, gedrag en algeheel welzijn worden positief beïnvloed.

Bureau Halt

Elk jaar komt Bureau Halt voorlichting geven aan de groepen 7-8 over onderwerpen als jeugdcriminaliteit, invloed van de groep, online veiligheid, veilige publieke taak en overlast rondom de jaarwisseling. Afhankelijk van de thema's die worden behandeld in de groepen 7-8, worden de medewerkers van bureau Halt uitgenodigd. Dit kan ook een onderwerp zijn waar de kinderen zelf mee komen. Met de voorlichting willen we de kinderen niet alleen iets leren, maar ook bewustwording creëren. Bijvoorbeeld over hun keuze om regels te overtreden, de gevolgen hiervan en hun eigen verantwoordelijkheid.

Voorlichting NS

Het voorlichtingsprogramma van de Nederlandse spoorwegen heet Knalrood. Elk jaar komen twee machinisten in uniform de leerlingen van de groepen 7-8 in spelvorm bewust maken van onveilig gedrag rondom het spoor. De machinisten vertellen uit eigen ervaring over de impact van onveilig gedrag en wat de risico's zijn. Ook is er aandacht voor de mogelijke gevolgen van incidenten voor de omgeving zoals familie, vrienden, treinreizigers en hulpverleners.

Kinderpostzegelactie

Elk jaar nemen we deel aan de kinderpostzegelactie, voor kinderen die extra steun nodig hebben. Kinderen gaan langs de deuren om postzegels te verkopen en zo geld in te zamelen.

Klassenvergadering

Vanuit het principe 'Vraag het de kinderen' proberen we beslissingen, regels en afspraken niet zelf te maken maar gezamenlijk als groep: kinderen en leerkracht(en). Dat doen we op democratische wijze door in de klas regelmatig een klassenvergadering te houden. Op het moment dat de kinderen zelf bespreken welke afspraken ze willen in de groep, zijn ze echt van henzelf en zullen ze beter worden nageleefd. In elke vergadering vullen de kinderen verschillende taken in zoals voorzitter en notulist.