Groep 5-6

 

WIsH

De groepen 5-6 krijgen elk jaar WIsH-training. WIsH staat voor ‘weerbaarheid in ’s-Hertogenbosch’ en is bedoeld om de weerbaarheid van alle Bossche basisschoolleerlingen uit groep 6 te versterken. Omdat wij met heterogene groepen werken, doet groep 5 bij ons ook mee. WIsH draait om het oefenen en verbeteren van sociale vaardigheden. Met WIsH willen we alle kinderen een basis meegeven waarin zij ontdekken dat hun vrijheid en de mogelijkheid om jezelf te zijn de moeite van het verdedigen waard zijn, maar dat ze ook de vrijheid van de ander moeten respecteren.

De kracht van WIsH is de intensieve samenwerking van de trainer met de eigen groepsleerkracht en de interne trainer van de school, Steffie Brouwer. De meisjes uit groep 5-6 krijgen training van Steffie. De jongens van groep 5-6 krijgen training van WIsH trainer Sjaak van der Heijden. Kijk voor meer informatie op www.wish-weerbaarheid.nl.

Klas en kunst

In dit jaarlijks terugkerende educatieprogramma maken kinderen op actieve wijze kennis met cultuur, muziek, dans, theater en beeldende kunst op een leeftijd dat ze hiervoor bijzonder ontvankelijk zijn (ontdekken en keuzes maken). Uitgangspunt is dat kinderen geïnspireerd en gemotiveerd raken; ze ervaren dat ze iets graag doen en ontdekken misschien wel een nieuw talent bij zichzelf. De docenten van Huis 73 laten de kinderen ervaren hoe leuk het is om dingen uit te proberen en zichzelf creatief te uiten. De kinderen krijgen gedurende 16 weken gastlessen op school in 4 disciplines. De inhoud wordt van tevoren aangepast aan de thema inhouden die op dat moment aan de orde zijn. Naast zelf kunst maken en beleven is er in de lessen ook veel ruimte voor kinderen om te reflecteren op kunst; ze gaan met elkaar in gesprek over waar in de klas aan gewerkt is.