Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding thuis en het rijke aanbod op school. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. In Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe we op de Sprong die basisondersteuning vormgeven en welke extra ondersteuning wij zelf kunnen bieden. Als een leerling andere ondersteuning nodig heeft, dan zoeken we contact met het samenwerkingsverband. De intern begeleider (ib’er) van de school regelt dit. Samen met de ouders wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Daarin staan de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en de ouders, toewerkt.

0-4 werkt hierin samen met de GGD en waar nodig wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld.